Skole- og barnehage portalen

Yogalek og mindfullness for pedagoger i skoler og barnehager.

Course Summary

En port beregnet på skoler og barnehager som har deltatt på mitt kurs "Yogalek og livsmestring."
Her finner du videoer med tips om øvelser med praktisk gjennomføring og inspirasjon. Noe av dette har vi gått gjennom på kurset, og noe vil være bonusmateriale til videre inspirasjon. Flere videoer vil legges til etterhvert.

Course Curriculum

Yasmin Nashat Baggerod

Master Holy Yoga instruktør

Kids´Holy Yoga intruktør

Pre/post natal Holy Yoga instruktør

Pilates instruktør

John Smith

Developer

Highly Recommended Course. Easy to Understand, Informative, Very Well Organized. The Course is Full of Practical and Valuable for Anyone who wants to Enhance their Skills. Really Enjoyed it. Thank you!!

Course Pricing

  • One time payment
  • 4500 NOK

    One time payment with life time access

    Buy Now